โครงการ “สุขด้วยการให้”

posted Jan 29, 2020, 11:23 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
บริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้และไร้ญาติ ณ. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อวันที่ 27.12.2562 


Comments