กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

     จัดตั้งชมรม life CYCLING และจัดกิจกรรม ปันเพื่อน้องปั่น มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดปันเพื่อน้องปั่น

posted Aug 4, 2013, 11:18 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:11 AM ]

เส้นทางปทุมธานี ถึง อยุธยา  19 May 2013จัดตั้ง ชมรม life CYCLING 1 March 2013

posted Aug 4, 2013, 10:00 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:12 AM ]
ศูนย์พักพิง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

posted Aug 4, 2013, 9:30 PM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:12 AM ]

พนักงานบริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด สาขาดอนเมือง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554


อบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษารถยนต์

posted Aug 1, 2013, 1:47 AM by Yutthakorn Palalerd   [ updated Apr 29, 2015, 2:11 AM ]

อบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษารถยนต์ ให้ MONDIAL ASSISTANCE1-4 of 4