ตราสัญลักษณ์  ตราของโรงเรียนนอกระบบ เป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้

           M = METRO
           A  = AUTO
           B  = BUSINESS

  ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาและความรู้
  โลห์ หมายถึง ชัยชนะแห่งชีวิต

  ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบน เขียนชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
  ส่วนด้านล่างเขียนชื่อเขตว่า  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร