ภาพห้องเรียนชั้น 12

สถานที่อาคารบุญวิสุทธิ์

ห้องเรียนวิชาช่างยนต์เบื้องต้น M 1202  


ภายใน ห้องเรียนวิชาช่างยนต์เบื้องต้น M 1202

เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบไฟฟ้า และ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบช่วงล่าง
ห้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานอะไหล่ M 1203
ภายในห้องเรียนวิชาความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานอะไหล่ M 1203