ภาพห้องเรียน

อาคารเรียนโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์


ห้องเรียนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ 


  
                   
ห้องเรียนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์
ห้องเรียนวิชาช่างยนต์เบื้องต้น

  
                   
ห้องเรียนวิชาช่างยนต์เบื้องต้น

ห้องเรียนวิชาความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ห้องเรียนวิชาความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่
   ห้องเรียนวิชาพนักงานขาย
                                ห้องเรียนวิชาการบริหารจัดการ


 ห้องเรียนวิชาพนักงานขาย
                                ห้องเรียนวิชาการบริหารจัดการ

   ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
                ห้องเรียนวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ

  
ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ