อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

posted May 28, 2020, 1:17 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

Comments