อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

posted May 18, 2020, 12:40 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

Comments