อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

posted May 12, 2020, 12:21 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

Comments