ประกาศกรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 2 เมษายน - 30 เมษายน 2563

posted Apr 1, 2020, 8:27 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

Comments