นายกฯ ประกาศ "เคอร์ฟิิว" ทั่วประเทศ ช่วง 22.00-04.00 น. เริ่ม 3 เมษายน 2563

posted Apr 2, 2020, 8:58 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

Comments