5 สิ่งของในบ้าน..ที่ควรหมั่นทำความสะอาด

posted Mar 24, 2020, 3:44 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

Comments