ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการ์ณผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

posted by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

เลิก 10 พฤติกรรมเคยชิน ลดเสี่ยงโควิด-19

posted by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

6 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)

posted by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

ป้องกันเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ร่างกาย #SAVE3รู

posted Mar 30, 2020, 2:32 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

รายงานสถานการ์ณผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

posted Mar 29, 2020, 10:17 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

อัปเดต 10 ประเทศทั่วโลกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563

posted Mar 29, 2020, 8:00 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

รายงานสถานการ์ณผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563

posted Mar 26, 2020, 12:31 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

สรุปประเด็นสำคัญจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19

posted Mar 25, 2020, 10:05 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายต่อสู้ COVID-19

posted Mar 25, 2020, 8:49 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์   [ updated Mar 25, 2020, 10:00 PM ]

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

รายงานสถานการ์ณผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563

posted Mar 24, 2020, 11:54 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

#โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019 #COVID-19

1-10 of 17