อบรม ความรู้ผลิตภัณฑ์ HILUX REVO บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Aug 1, 2018, 2:01 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 24 กรกฎาคม 2561Comments