อบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Aug 30, 2016, 1:53 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศการฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่  9  สิงหาคม 2559
Comments