อบรม การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟและการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2559

posted Aug 30, 2016, 1:57 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
 ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2559Comments