อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “กฏหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Mar 29, 2016, 12:51 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 10 มีนาคม 2559
Comments