อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “กฏหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Mar 29, 2016, 12:54 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
าพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 11 มีนาคม 2559
Comments