อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “กฏหมายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Mar 29, 2016, 12:47 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 9 มีนาคม 2559
Comments