อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “ความตระหนักและการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015 ” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Feb 2, 2016, 2:16 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 22 มกราคม 2559

Comments