อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “ความตระหนักและการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015 ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Feb 2, 2016, 1:02 AM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 20 มกราคม 2559
Comments