อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “ความตระหนักและการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015 ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Feb 2, 2016, 1:35 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  วันที่ 21 มกราคม 2559

Comments