อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การอบรม ISO 14001:2015 ระดับคณะตัวแทนสิ่งแวดล้อม” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Feb 2, 2016, 2:31 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 29 มกราคม 2559

Comments