อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การอบรม ISO 14001:2015 ระดับคณะตัวแทนสิ่งแวดล้อม” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Feb 2, 2016, 2:27 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด  วันที่ 28 มกราคม 2559

Comments