อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การตรวจประเมินภายใน Internal Audit ” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Jun 20, 2016, 2:21 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 17 มิถุนายน 2559

Comments