อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การตรวจประเมินภายใน Internal Audit ” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Jun 8, 2016, 9:54 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
Comments