อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การตรวจประเมินภายใน Internal Audit ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Jun 20, 2016, 2:17 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2559

Comments