อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การตรวจประเมินภายใน Internal Audit” บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Jun 8, 2016, 9:46 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

Comments