อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การสำรวจและประเมินการใช้พลังงาน” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Feb 23, 2016, 12:27 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
Comments