อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การสำรวจและประเมินการใช้พลังงาน” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Feb 23, 2016, 12:20 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
Comments