อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การสำรวจและประเมินการใช้พลังงาน” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Feb 23, 2016, 12:15 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
Comments