อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม” บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด

posted Feb 23, 2016, 12:06 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
Comments