อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Feb 22, 2016, 11:30 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด จำกัด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
Comments