อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Feb 22, 2016, 11:23 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Feb 22, 2016, 11:24 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Comments