อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงระบบ” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Jun 8, 2016, 9:09 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
Comments