อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงระบบ” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Jun 8, 2016, 8:41 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 11 พฤษภาคม 2559Comments