อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การจัดทำเอกสารและบันทึกในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

posted Apr 28, 2016, 9:02 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทรฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 20 เมษายน 2559
Comments