อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:44 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 11 มีนาคม 2561

Comments