อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด รุ่นที่ 2/2561

posted Oct 3, 2018, 9:40 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซู เมโทร จำกัด วันที่ 17-28 กันยายน 2561
Comments