อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Feb 26, 2020, 10:44 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Mar 8, 2020, 8:59 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563
Comments