อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิลจำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Sep 29, 2020, 7:22 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Sep 29, 2020, 7:29 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 1-16 กันยายน 2563


Comments