อบรมหลักสูตร "วิชาพนักงานขาย" บริษัท มัคทู ออโต จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:22 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์ วันที่ 4 -15 กุมภาพันธ์ 2562


Comments