อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:28 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 19-21 มีนาคม 2562

Comments