อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2561

posted Jul 2, 2018, 2:59 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 7 มิถุนายน 2561
Comments