อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:39 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562


Comments