อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิลจำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Jun 3, 2019, 9:34 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด วันที่ 22-24 เมษายน 2562

Comments