อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับต้น" บริษัทเครือเมโทรฯ รุ่นที่ 2/2564

posted Apr 21, 2021, 1:38 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรมโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์ วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564


Comments