อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด รุ่นที่ 2/2563

posted Dec 6, 2020, 7:38 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยต้าอยุธยา จำกัด วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2563

Comments