อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด รุ่นที่ 1/2563

posted Sep 29, 2020, 7:48 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์   [ updated Sep 29, 2020, 7:50 PM ]
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท มิตซูเมโทร จำกัด วันที่ 21-30 กันยายน 2563Comments