อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 2/2562

posted Dec 6, 2019, 12:28 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2562Comments