อบรมหลักสูตร "วิชาการบริหารจัดการระดับสูง" บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด รุ่นที่ 1/2562

posted Oct 3, 2019, 10:14 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด วันที่ 5 - 15 สิงหาคม 2562
Comments